scroll

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

5ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

ΚΑΛΕΣΤΕ ΦΙΛΕΣ/ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ! INVITE YOUR FRIENDS!
ΕΛΛΗΝΙΚΑ//ENGLISH

5ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας
3-4-5 Ιουνίου, Ακαδημία Πλάτωνος

Μέλη διαφόρων δικτύων αλληλεγγύης, συνεργατικών πρωτοβουλιών καινοτόμων και Αυτοδιαχειριζόμενων δομών στην Ελλάδα οργανώνουν, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2016 στην περιοχή του πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Στο φετινό Φεστιβάλ επιχειρούμε να φέρουμε πιο κοντά και να δώσουμε λόγο σε όλους όσους συντελούν στην πραγμάτωση του εγχειρήματος όσο και να ανοίξουμε διάπλατα το διάλογο πάνω στις αρχές, τις δυνατότητες και το μέλλον της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας.

Δημιουργούμε Κόμβους που στόχο έχουν να συγκεντρώσουν περισσότερες από μια θεματικές μέσα τους και να δείξουν πως μπορούν τα διαφορετικά εγχειρήματα να συνεργαστούν μεταξύ τους στα πλαίσια της αλληλεγγυας και συνεργατικής οικονομίας.
Οι Κόμβοι αυτοί θα συνδέονται μεταξύ τους μέσα από ένα διαρκές εκφραστικό και παιγνιώδες δρώμενο.

Στις θεματικές γωνιές του χωριού, ο επισκέπτης θα είναι σε θέση να καλύψει ή να μάθει πως μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε τροφή, υγεία, παιδεία, εργασία, ενέργεια, τεχνολογία, στέγαση, μετακίνηση κ.α. και πως να βρει διέξοδο να εκφραστεί και να δημιουργήσει μαζί με τους συνανθρώπους του.

Θα συλλέγουμε τρόφιμα και φάρμακα για όσους τα έχουν ανάγκη ενώ θα λειτουργήσει ανταλλακτικό παζάρι ρούχων και βιβλίων, οικολογική αγορά και συλλογική κουζίνα.
Όσοι προσφέρουν εργασία (οι Συγχωριανοί) θα αμοίβονται με δωρεάν φαγητό για τις υπηρεσίες τους.
To φεστιβάλ επίσης θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικά δρώμενα και μουσικό πρόγραμμα.

Το Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας εκφράζει έναν κόσμο που προάγει την επικοινωνία, και την αμοιβαία ανταλλαγή με στόχο τη μετάβαση σε μία κοινωνία βασισμένη στη συμμετοχή και τη συνεργασία, την αυτοδιαχείριση, την αλληλεγγύη, τη βιωσιμότητα, την αυτάρκεια και το σεβασμό στη Φύση και τον Άνθρωπο.

Θέλουμε το φεστιβάλ να μιλήσει στις καρδιές εκείνων που αναζητούν εναλλακτικές ανθρώπινες λύσεις και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το ξεκίνημα παρόμοιων πρωτοβουλιών σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Θέλουμε να ενωθούμε και μαζί να περάσουμε στην πράξη.
Σας περιμένουμε!

για περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα: http://www.festival4sce.org/
Ε-mail: info@festival4sce.org
Twitter: @athensfest4sce
Facebook: https://www.facebook.com/festival4sce

...................................................................................................
Dear friends,
with great joy we invite you to participate in the 5th Festival for Solidarity & Cooperative Economy that will take place on the 3rd-4th-5th of June at Academia Platonos in Athens.

If you want to participate with a workshop, presentation, organise a discussion or to have some space for distributing printed material, please fill in the form in the link below until Sunday 15/5.
http://www.festival4sce.org/φόρμα-συμμετοχής/

When we receive the completed form, we will contact with you for further information regarding the festival.

We cant wait to meet you soon!
............................................................................................
PRESS RELEASE
5th Festival for Solidarity and Cooperative Economy
3-4-5 June, Plato's Academy

Members of various solidarity networks, cooperative initiatives, innovative and Self-organized structures in Greece host for the fifth consecutive year, the Solidarity & Cooperative Economy Festival, which will take place in Athens from 3 to 5 June 2016 in the area of Plato’s Academy park.

At this year's Festival we are trying to bring closer and give the floor to all those who contribute to the realization of the project and to open wide the dialogue on the principles, potentialities and future of solidarity and cooperative economy.

In the thematic corners of the village, the visitor will be able to cover or to learn how to meet one’s needs for food, health, education, labor, energy, technology, housing, transportation etc. and how to find an outlet to express and create together with his fellow women and men.

We will be collecting food and medicine for those who need them and there will also be: a swap bazaar for clothes and books, an organic market and a collective kitchen.
Those who offer work (‘the Villagers’) will be rewarded with free food for their services.
To Festival also includes cultural events and a music program.

The Solidarity & Cooperative Economy Festival expresses a world that promotes communication and mutual exchange in order to move towards a society based on inclusion and cooperation, self-management, solidarity, sustainability, self-sufficiency and respect to Nature and Humans.

We want the festival to speak to the hearts of those who seek alternative humane solutions and provide inspiration for the launching of similar initiatives in other cities of Greece.

We want to unite and together to make it happen.
We are waiting for you!

for more information:
Website: http://www.festival4sce.org/
E-mail: info@festival4sce.org
Twitter: @ athensfest4sce
Facebook: https://www.facebook.com/festival4sce